LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Sorting, phân loại hàng

Sorting, phân loại hàng

SORTING, PHÂN LOẠI HÀNG Quý khách vui lòng ấn vào LIÊN HỆ để được khảo sát và tư vấn miễn phí. Sorting, phân loại hàng là dịch vụ sử dụng nhân công lao động thực hiện các công đoạn trong......
Đóng gói, gia công hàng

Đóng gói, gia công hàng

Đóng gói, gia công hàng là dịch vụ sử dụng nhân công lao động thực hiện các công đoạn trong quá trình sản xuất, mà không thể thay thế bằng hệ thống máy móc. Quý khách vui lòng ấn vào LIÊN HỆ......

Tuyển dụng lao động

...
CUNG ỨNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ Ở TẠI HÀ NỘI

Cung ứng lao động thời vụ

Quý khách vui lòng ấn vào LIÊN HỆ để được khảo sát và tư vấn miễn phí. CÔNG TY SẠCH cung ứng lao động thời vụ, nguồn lao động dồi dào, từ các khu vực tỉnh lẻ. Độ tuổi 18 - 50, có CMND......